Privacy Statement

Nha Trang University cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và phát triển công nghệ mang đến cho bạn trải nghiệm trực tuyến mạnh mẽ và an toàn nhất. Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho trang và điều chỉnh việc thu thập và sử dụng dữ liệu. Bằng cách sử dụng trang web , bạn đồng ý với các thông lệ dữ liệu được mô tả trong tuyên bố này.

Thu thập thông tin cá nhân của bạn

Nha Trang University thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ email, tên, địa chỉ nhà riêng hoặc cơ quan hoặc số điện thoại. cũng thu thập thông tin nhân khẩu học ẩn danh, không dành riêng cho bạn, chẳng hạn như mã ZIP, tuổi, giới tính, sở thích, sở thích và yêu thích của bạn.

Cả thông tin về phần cứng và phần mềm trên máy tính của bạn cũng được thu thập. Thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và địa chỉ trang web giới thiệu. Thông tin này được sử dụng bởi cho hoạt động của dịch vụ, để duy trì chất lượng của dịch vụ và cung cấp số liệu thống kê chung về việc sử dụng trang .

Hãy ghi nhớ rằng nếu bạn trực tiếp để lộ những thông tin cá nhân riêng tư hoặc những thông tin nhạy cảm qua các bảng tin công khai của , những thông tin này có thể được người khác lấy và sử dụng. Lưu ý: không đọc bất kỳ thông tin liên lạc trực tuyến riêng tư nào của bạn.

Nha Trang University khuyến khích bạn xem xét các điều khoản về quyền riêng tư của các trang Web mà bạn chọn liên kết đến từ để bạn có thể hiểu cách các trang Web đó thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. không chịu trách nhiệm về các điều khoản về quyền riêng tư hoặc nội dung khác trên các trang web bên ngoài họ của các trang web và .

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Nha Trang University thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành trang Web và cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu. cũng sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác có sẵn từ và các chi nhánh của nó. có thể tiếp xúc với bạn thông qua quan sát để nghiên cứu lối ứng xử của bạn về những dịch vụ hiện tại hoặc tiềm năng của những dịch vụ mới có thể sẽ được cung cấp.

Nha Trang University không bán, thuê hoặc cho thuê danh sách khách hàng của mình cho bên thứ ba. có thể thay mặt cho các đối tác kinh doanh bên ngoài liên hệ với bạn về một đề nghị cụ thể mà bạn có thể quan tâm. Trong những trường hợp đó, thông tin nhận dạng cá nhân duy nhất của bạn (e-mail, tên, địa chỉ, số điện thoại) sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba. Ngoài ra, có thể chia sẻ dữ liệu với các đối tác đáng tin cậy để giúp chúng tôi thực hiện phân tích thống kê, gửi cho bạn email hoặc thư bưu điện, hỗ trợ khách hàng hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả các bên thứ ba như vậy đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc cung cấp các dịch vụ này cho , và họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật thông tin của bạn.

Nha Trang University không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm, chẳng hạn như chủng tộc, tôn giáo hoặc đảng phái chính trị mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Nha Trang University theo dõi các trang web và các trang mà khách hàng của chúng tôi truy cập trong , để xác định dịch vụ nào của là phổ biến nhất. Dữ liệu này được sử dụng để cung cấp nội dung tùy chỉnh và quảng cáo trong cho những khách hàng có hành vi cho thấy họ quan tâm đến một lĩnh vực chủ đề cụ thể.

Nha Trang University Các trang web sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không cần thông báo, chỉ khi luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các sắc lệnh của luật pháp hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được phục vụ trên hoặc trang web; (b) bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của ; và, (c) hành động trong những trường hợp cấp thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của người dùng , hoặc công chúng.

Use of Cookies

Trang web sử dụng "cookie" để giúp bạn cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của mình. Cookie là một tệp văn bản được máy chủ trang Web đặt trên đĩa cứng của bạn. Không thể sử dụng cookie để chạy chương trình hoặc truyền vi-rút vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định duy nhất cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ web trong miền đã cấp cookie cho bạn.

Một trong những mục đích chính của cookie là cung cấp một tính năng tiện lợi để tiết kiệm thời gian cho bạn. Mục đích của cookie là thông báo cho máy chủ Web rằng bạn đã quay lại một trang cụ thể. Ví dụ: nếu bạn cá nhân hóa các trang hoặc đăng ký với trang web hoặc dịch vụ của , cookie sẽ giúp nhớ lại thông tin cụ thể của bạn trong những lần truy cập tiếp theo. Điều này đơn giản hóa quá trình ghi lại thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, v.v. Khi bạn quay lại cùng một trang web , thông tin bạn đã cung cấp trước đó có thể được truy xuất, vì vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng các tính năng mà bạn đã tùy chỉnh.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt Web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn. Nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể thấy được hết các tính năng tương tác của các dịch vụ hoặc các trang web bạn truy cập.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Nha Trang University bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp trên các máy chủ trong một môi trường được kiểm soát, an toàn, được bảo vệ khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Khi thông tin cá nhân (chẳng hạn như số thẻ tín dụng) được truyền đến các trang Web khác, thông tin đó được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa, chẳng hạn như giao thức Lớp cổng bảo mật (SSL).

Các thay đổi đối với Tuyên bố này

Nha Trang University thỉnh thoảng sẽ cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư này để phản ánh phản hồi của công ty và khách hàng. khuyến khích bạn định kỳ xem lại Tuyên bố này để được thông báo về cách đang bảo vệ thông tin của bạn.

Contact Information

Nha Trang University hoan nghênh các bình luận của bạn về Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Nếu bạn tin rằng đã không tuân theo Tuyên bố này, vui lòng liên hệ với tại hungpv@ntu.edu.vn. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xác định và khắc phục sự cố kịp thời.